Disclaimer

Aansprakelijkheid

De op deze website verstrekte informatie dient slechts ter informatie van de gebruiker. Yourskin tracht naar beste vermogen de juistheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet in alle omstandigheden de juistheid, volledigheid en geschiktheid van deze informatie waarborgen.

Yourskin is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of vergissingen, noch voor enige schade voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de website, noch voor enige beslissing of handeling welke door de gebruiker zou zijn genomen op grond van de weergegeven informatie.

Juistheid van informatie en correct gebruik

De gebruiker bevestigt dat de door hem eventueel opgegeven gegevens volledig, juist en waarheidsgetrouw zijn. Indien een andere gebruiker misbruik maakt van de installatie of toegangsmogelijkheden van de gebruiker, is de gebruiker hiervoor verantwoordelijk.

Foutief/oneigenlijk gebruik

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord, opleveren. Je bent verantwoordelijk voor al hetgeen je vanuit de webpagina verzendt.

Links

Het is mogelijk dat Yourskin op de website een link plaatst naar een andere website waarvan Yourskin meent dat die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief. Yourskin is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar verwezen wordt of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Algemeen

Yourskin behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Gezien deze voorwaarden je als bezoeker van onze website binden raadt Yourskin je aan deze pagina op geregelde tijdstippen te raadplegen.